Contact

Praktijkadres:

Beethovenrode 51, Begane grond

2717AP  Zoetermeer

Zuid Holland


Goed te bereiken met openbaar vervoer (HTM lijn 3 en 4) en auto.

Voldoende parkeergelegenheid.


Telefoon:  06-51888200

Mail: sylvia.arends@gmail.com


Een consult bij een kisesioloog vervangt nooit de medische behandeling van een arts. Blijf daarom onder behandeling van uw arts.  

Klacht:

Voel je vrij en neem z.s.m. contact op met mij om de klacht te bespreken en samen op te lossen. 

Voor bemiddeling kunt u contact op nemen met de beroepsvereniging LVNT:

https://www.lvnt.nl/klachten

Of met de koepelorgansatie NIBIG.

Klachtenreglement via geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz) van NIBIG.

https://www.nibig-geschillencommissie.nl/klacht/

Via de stichting RBCZ is het tuchtrecht geregeld.


Behandelovereenkomst en privacy

Vanaf 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht met iedere cliƫnt en behandelovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld en deze wordt per mail toegestuurd vooraf de eerste afspraak.


 Aangesloten bij 

Beroepsvereniging LVNT 

Koepelorganisaties: NIBIG en  RBCZ   

KvK nummer:27353188

AGB code zorgverlener: 90 - 042265

AGB code praktijk:         90 - 51050